de_esch1De Esch is een mooie, rustige buurt in Kralingen met een eigen karakter en dynamiek. Er vinden veel activiteiten plaats in en om het ontmoetingscentrum De Pomp. Activiteiten voor jong en oud, op sociaal, cultureel, opvoedkundig en sportief gebied.

Er is yogales, fitgym, bingo, bloemschikken en gezamenlijk avondeten. Er zijn spreekuren van het Wijkservicepunt, de wijkagent en
twee advocaten. Via Buurt Bestuurt wordt invloed uitgeoefend op het gebied van schoon, heel en veilig. Er zijn huurdersverenigingen en tal van VVE’s. En niet te vergeten: er is een mooie wijktuin, die door een enthousiaste groep vrijwilligers in bloei wordt gehouden. Dit is nog lang niet alles maar al best veel voor zo’n kleine buurt.

Huiskamer van de Wijk
Al die activiteiten worden georganiseerd door verschillende buurtorganisaties, sociale ondernemers of actieve vrijwilligers. Op zich niet erg want de ene activiteit versterkt de andere en omgekeerd. Maar allerlei bezuinigingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn maken het nu noodzakelijk om de krachten op buurtniveau te bundelen. Om zo als actieve bewoners, stichtingen en ondernemers in gezamenlijkheid de continuïteit van activiteiten te waarborgen en nieuwe activiteiten van de grond te krijgen. En vooral om de toekomst van het centraal gelegen ontmoetingscentrum De Pomp veilig te stellen. En om dat centrum uit te bouwen tot Huiskamer van de Wijk volgens het Nieuw Rotterdams Welzijnsbeleid (NRW).

de_esch2Uitdagingen
Om die uitdagingen aan te gaan, hebben vertegenwoordigers van buurtorganisaties, stichtingen en ondernemers zich onlangs verenigd in het Buurtcollectief De Esch. De komende tijd worden nog meer organisaties, ondernemers en actieve bewoners opgeroepen om deel te nemen. En door de initiatiefnemers zal samenwerking worden gezocht met Stichting DOCK en Lelie Zorggroep, aan wie de aanbesteding voor het welzijnswerk in 2016 en 2017 is gegund door de gemeente. Zij beheren straks het budget om de uitdagingen mét de buurt aan te gaan. Voor achtergrondinformatie, deelnemende organisaties en ontwikkelingen omtrent het Buurtcollectief. Meer weten kijk dan op: deeschdwl.nl

De Pomp veiligstellen voor de toekomst
Getagd op: