Veel bewoners in Rotterdam en er buiten hebben te maken met vieze lucht. De stad moet schone worden en wil klimaatneutraal zijn.

Het is echt waar, Rotterdam is een vieze stad. De stad is zelfs veruit de meest vervuilende van het hele land. Dat moet veranderen, sterker: omgebogen worden. ‘Een klimaat neutrale stad. Een groene en gezonde stad met schone lucht voor iedereen’.

De politiek wil met een serie van maatregelen de uitstoot van CO2 in deze collegeperiode ombuigen in een dalende trend. Met als doel om in Rotterdam 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraal te zijn in 2050.

“En daar willen we iedereen bij betrekken”. “De startnotitie is bedoeld als een eerste aanzet voor een discussie met de hele stad. Eerst met de gemeenteraad natuurlijk. En daarna ook met de rest van de stad. We willen alle plannen en goede ideeën samenbrengen in een Rotterdams klimaatakkoord.”

Uiteraard zal daarbij heel veel aandacht uitgaan naar de haven van Rotterdam, voor negentig procent verantwoordelijk voor de vervuiling. “De haven is als eerste aan zet. De vervuiler betaalt, is het uitgangspunt.”

Maar iederéén in Rotterdam gaat iets merken van de ambitieuze plannen op het stadhuis. We gaan volledig van het gas af. Rotterdam krijgt in de toekomst alleen nog energie van wind (er komen meer, ook grote, windmolens in en rond de stad) en zon (ruim baan voor initiatieven van bewoners om gezamenlijk zonnepanelen te gebruiken, én meer zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen).

Erg belangrijk, en ingrijpend voor ons allemaal, wordt energievoorziening via industriële restwarmte. Dat geldt voor iedereen, de hele stad. En dat zal niet even in een jaartje voor mekaar zijn. Er zijn vijf voorbeeldwijken aangewezen waar ergens tussen nu en vier jaar de straten op de schop gaan om stadsverwarming aan te leggen: Bospolder-Tussendijken, Prinsenland/Lage Land, Reyerdijk en omgeving, Pendrecht en Rozenburg: “In overleg natuurlijk. In die wijken gaan we komend jaar met de bewoners in gesprek.”

Gemeente Rotterdam meldt op basis van metingen van onderzoeksbureau TNO en milieudienst DCMR. Dat de lucht in Rotterdam in de afgelopen drie jaar schoner is  geworden. Zo stoot verkeer 40 procent minder roet uit dan drie jaar geleden en ligt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) 16 procent lager.

“Een forse verbetering, die vooral ten goede komt aan de gezondheid van de Rotterdammers”, aldus de wethouder van Duurzaamheid en Mobiliteit. 

Elke verbetering is er natuurlijk één, maar er is nog een lange weg te gaan, zegt een medewerker van het Franciscus Gasthuis & Vlietland. Hij waarschuwde samen met 168 andere artsen al eerder voor de luchtkwaliteit in Nederland.

“12 duizend vervroegde overlijdens door luchtverontreiniging, dat is enorm. Daar moeten gewoon maatregelen tegen genomen worden. De gezondheidswinst per persoon is lastig te meten, maar op groepsniveau weet je dat iedere verlaging van de verontreiniging verbetering geeft.”

Sloopregeling
Volgens de gemeente is de schonere lucht vooral het gevolg van de succesvolle sloopregeling. De milieuzone, dus het weren van dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto’s van voor 1992,  heeft ook effect gehad. Daarnaast is ingezet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstof voor vrachtwagens, bussen en ( commerciële ) scheepvaart.

De maatregelen moeten wel worden voortgezet om de luchtkwaliteit ook de komende jaren nog verder te verbeteren. Zo staat sinds 2016 niet langer de autobereikbaarheid centraal, maar is er meer oog voor fietsverkeer en openbaar vervoer.

Ook is Rotterdam voorstander van scherpere landelijke milieumaatregelen, waarover de staatssecretaris nog een besluiten moet nemen.

Nog even vies
“De wethouder juicht een beetje te vroeg”, zegt Adem in Rotterdam. Bewonersgroep ‘Adem in Rotterdam’ uit de wijk Middeland strijdt al jaren voor schone lucht. De bewoners hebben kritiek op de resultaten die zijn gepresenteerd. “Het rapport wijst aan dat er minder vuile auto’s zijn, maar er is niet gemeten dat er minder vuile lucht is.”

De vuile lucht in de stad is nog altijd even vies. “Er zijn een aantal meetkastjes van het RIVM en die geven nog steeds aan dat er nog te veel vuile lucht is in Rotterdam, meer dan wettelijk is toegestaan.”

Na het lezen van dit artikel ben je vast nieuwsgiering wat je nu inademt. Doe de check

 

Rotterdam wel of niet schoon
Getagd op: