De wijken Kralingen en Crooswijk zijn nauw aan elkaar verbonden. Maar waarom heet de wijk Crooswijk eigenlijk Crooswijk? Wouter Vocke van indebuurt Rotterdam probeert daar achter te komen. Het antwoord is: De wijk is vernoemd naar een kasteel.

Al rond 1337 komt de heer Van Voorne in de geschriften voor als eigenaar van het Huis (of ‘hofstede’) te Krooswijck’.’Dit kasteeltje werd later eigendom van de graaf van Holland. Het stond waarschijnlijk op de plaats van het oude Duifhuis, een toltoren die door de Romeinen was gesticht. In 1489 is er in aktes voor het eerst sprake van de Crooswijkseweg.

In 1567 kwam het kasteeltje voor op een schilderij, maar toen al was het ‘Huis te Crooswijk’ (dat inmiddels ook bekend was onder de naam Duifhuis) eigenlijk niet meer dan een ruïne. In 1828 kocht de stad Rotterdam het kasteeltje en de grond er omheen. Het werd gesloopt en op het terrein werd een begraafplaats aangelegd. 

Crooswijk was tot 1864 niet meer dan een kale polder. Daarna begon men beetje bij beetje een nieuwe woonwijk te ontwikkelen. In 1862 was de Crooswijksesingel al aangelegd, in het kader van het Waterproject van Willem Nicolaas Rose. Midden in de polder kwamen veel arbeiderswoningen. Langs de singels kwamen er juist statige panden voor de rijkere burgerij.

Waarom heet de wijk Crooswijk?
Getagd op: