De Heemtuin is gelegen aan de noordelijke oever van de Kralingse Plas. Vanaf Rotterdam CS, metro tot de Voorschotenlaan. Daarna is het ca. 1 km lopen. Op de plattegrond van het Kralingse Bos is de heemtuin duidelijk aangegeven.

Toegang
Gratis. Honden en fietsen zijn niet toegestaan. Eind jaren 1960 werd aan de noordoever van de Kralingse Plas een heemtuin aangelegd van 1,1 ha. De belangrijkste onderdelen van deze tuin zijn.

  • een veenmoeras met veel planten die een rol spelen bij de verlanding, zoals waterscheerling en gele lis
  • een riet- en lisdoddenveld langs de oevers van het veel onrustiger water van de Kralingse Plas, met o.a. planten als de kleine lisdodde en de grote egelskop, natte en droge graslanden met diverse vakken, waarin verschillend beheer wordt toegepast
  • een ruigtkruidenrand en een struweel met veel besdragende struiken, die de overgang vormen tussen grasland en bos, jong bos (eiken en essen) en ouder bos met o.a. klimop, kamperfoelie en een ondergroei van varens en b.v. de kleine maagdenpalm, stinzenmilieu in een open bostype, dat vooral in de vroege lente heel mooi is met winteraconieten, sneeuwklokjes en longkruid, dijk, bestaande uit twee verschillende gedeelten; aan de zuidkant is het talud met keien verhard, terwijl zich aan de noordkant een niet verharde kleihelling bevindt met o.a. agrimonie, kraailook en madelieffijnstraal

Ook aan dieren wordt gedacht
Voor de vogels zijn er nestkastjes opgehangen en voor amfibieën is een poel aangelegd.

In 2001 is het moeras met enkele honderden vierkante meters uitgebreid.

De Heemtuin wordt onderhouden door medewerkers van Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (SLR), ondersteund door vrijwilligers.

Faciliteiten
Nabij de Heemtuin is een kinderboerderij en bij de ingang van De Heemtuin zijn vissentrappen gesitueerd.

De Heemtuin Kralingse Bos
Getagd op: