Tijdens een informatiemarkt op dinsdag 1 oktober van 17.00 topt 19.00 uur op de Werf Kralingen-Crooswijk aan Prinses Beatrixlaan 3 komen allerlei deskundigen aan het woord over de aanpak van blauwalg in de Kralingse Plas.

Een opvallende maatregel is de verplaatsing van het hondenstrandje. Hondenpoep is een voedingsbron is voor blauwalg. Om de honden een plek te geven om te zwemmen in het Kralingse Bos wordt er een nieuw hondenstrandje gerealiseerd aan een watergang die niet is aangesloten op de Kralingse Plas.

Verder wordt er gepraat over aanpassing van de sluis, de verplaatsing van de defosfateringsinstallatie, nieuw in te richten oeverzones van de Kralingse Plas en dus het nog op te starten hondenuitlaatbeleid.

Alle maatregelen die worden genomen zijn gericht op het verminderen van de fosfaten in de plas. Een overmaat aan fosfaten zorgt voor voedselrijk water en daarmee blauwalguitbraken.

Aanmelden  is op voorhand via projectblauwalgkp@rotterdam.nl

Als je het overleg heb bijgewoond of je heb een mening over het blauwalg probleem. Is je reactie welkom.

Hondenstrandje Kralingse Plas
Getagd op: