Het volgende bericht is geschreven door John Postmus en werd ingezonden aan www.dehavenloods.nl. John maakt zich zorgen over de gevolgen die de komst van de wijk Nieuw Kralingen zal hebben op het groen in het Kralingse Bos.

‘Recentelijk kreeg ik inzage in het rapport ‘Concept gebiedsvisie Nieuw Kralingen’. Als Rotterdammer in hart en nieren heb ik kennis genomen van het voornemen t.a.v. deze nieuwe wijk. Mijn eerste indruk was goed wat betreft de invulling van de locatie pal naast het Kralingse Bos. Echter bij nader inzien raakte ik meer en meer ontsteld!

Want wat blijkt nu: de locatie van de zuidelijke begrenzing van de nieuwe wijk zal een grote aanslag betekenen op het aanwezige groen en bomen! Volgens de dwarsprofielen in het rapport (2x afb. pag. 45) t.h.v. de Bosdreef, zal de genoemde begrenzing langs de zuidelijke baan van de Bosdreef lopen en volgens het alternatieve profiel, bijna tot het zuidelijke fietspad! Dit houdt in dat al het groen en de bomen van de behoorlijk brede middenberm van de Bosdreef, maar ook het groen en de bomen aan weerszijden van het noordelijke fietspad en mogelijk tot aan het zuidelijke fietspad, opgeofferd zal worden! In de dwarsprofielen zijn duidelijk de geplande huizen met hun tuinen over het bestaande groen getekend!

De ontwikkelaars geven in het rapport toe dat er bomen gerooid zullen worden, maar zeggen daarbij dat er meer bomen voor terug komen in de nieuwe wijk (pag. 45). Dit kan wel zijn, maar dat rechtvaardigt helemaal niet het verlies van groen en bomen van het Kralingse Bos, dat van alle burgers is van Rotterdam! Bovendien zal de gemiddelde Rotterdammer straks niets te zoeken hebben in de nieuwe (dure) wijk.

Kortom, om het Kralingse Bos te sparen dient de zuidelijke begrenzing van de nieuwe wijk op te schuiven tot aan de strook groen aan de noordwestzijde van het noordelijke fietspad, inclusief de afscheidingssloot (waar deze aanwezig is).

Ook op een andere manier zal beduidende bomenkap in het Kralingse Bos plaatsvinden als het aan de ontwikkelaars ligt. Want zij willen voor de nieuwe wijk op vier plaatsen z.g. zichtlijnen (afb. pag. 34) creëren, zodat de bewoners vanuit hun wijk dieper het bos in kunnen kijken, of op een locatie zelfs helemaal tot aan de Kralingse Plas! Het is onduidelijk hoeveel bomen voor het vrijmaken van de zichtlijnen opgeofferd zullen worden, wat mij wel beangstigd. Één ding is zeker, de beslotenheid en de intimiteit van het bos zal in dat gedeelte danig worden aangetast!

Als u zich realiseert dat het niet lang meer duurt dat de oudste bomen van het Kralingse Bos 100 jaar worden en dat juist door haar ouderdom, het bos steeds geliefder en populairder wordt, dan begrijpt u ook, dat niet één plan het rechtvaardigt om ook maar één boom van het bos, óns bos, neer te halen!

Een ander aspect is de gewenste verlegging van de Bosdreef. Hoewel ik begrijp waarom de ontwikkelaars deze willen verleggen, d.w.z. het naadloos laten aansluiten van de wijk op het bos, is dit toch niet verstandig. De huidige aansluiting van de Bosdreef op de Boezemstraat, is de meest logische om een goede verkeersafwikkeling te hebben.

Ik hoop van harte dat de politiek het bovenstaande meeneemt in haar besluitvorming t.a.v. het project Nieuw Kralingen.’

Door: John Postmus

Bron: De Havenloods

Is het groen in het Kralingse Bos nog veilig!
Getagd op: