De Kralingers balen: de grond rond de Kralingse Plas in Rotterdam is in hun ogen een moeras geworden. Hele stukken bos staan onder water. Boomwortels rotten weg, waardoor bomen bij stevige wind omvallen.

Bewoners luiden de noodklok. De afdeling Stadsbeheer van de gemeente bevestigt het bestaan van een waterprobleem in het bos. Boosdoener is de hevige regenval van afgelopen herfst en winter. ,,Het omvallen van de bomen is een gevolg van de hoge waterstand en de heel heftige storm”, laat een woordvoerder weten.

In het bos worden greppels versneld hersteld om te zorgen dat het water beter wordt afgevoerd. Er komt een onderzoek naar de toekomst van percelen. ,,Dat is nodig om een meerjaren beheerplan voor het bos op te stellen. Bedoeld om te kijken hoe we met een steeds hogere grondwaterstand om moeten gaan met de verschillende boomsoorten in het bos”, aldus Stadsbeheer.

Miljoenen
Kralingers vinden dat te laat. ,,Er had al lang een plan voor de lange termijn moeten liggen”Het heeft vooral met een structureel budget te maken. Om dit bos gezond te maken, zijn miljoenen nodig. En dat mag ook wel: er is jaren niets aan gedaan, op wat cosmetische ingrepen na.”

De oud-bestuurder van deelgemeente Kralingen-Crooswijk is een liefhebber van het Kralingse Bos. De huidige situatie – afgezaagde takken, omgevallen bomen in grote plassen water – doet hem pijn. ,,Ik zie met lede ogen aan hoe het bos verzuipt. Op het Buitenom-paadje zijn de toppen uit de bomen gezaagd. Het geeft een bijna kaal beeld. Het Statige Laantje midden in het bos noem ik ook wel de Dode Bomen Allee.”

Rond een boom, die horizontaal ligt, is een greppel gegraven. Er zijn enkele knotwilgen geplant. ,,De insecten, paddenstoelen en het mos zijn interessant voor kinderen. Dat heeft nog een educatief karakter.” Het beeld dat mij schetst én aantoont, is somber. ,,Dit bos is zieltogend. Zonder perspectief.”

Bron: AD

Kralingse Bos ‘verzuipt’
Getagd op: