Nieuw Kralingen wordt de naam van een nieuwe groene woonwijk in Kralingen Rotterdam aan de rand van het Kralingse Bos. Het gebied dat nu nog in gebruik is als bedrijventerrein, Veilingterrein en gemeentekwekerij wordt in de komende 25 jaar getransformeerd tot een aantrekkelijke, gevarieerde groene wijk met voornamelijk grondgebonden woningen in het dure segment.

De nieuwe wijk Nieuw Kralingen krijgt een ambitieus programma door de fantastische ligging aan het Kralingse Bos. Het programma gaat uit van circa 800 woningen.  De nieuwe wijk komt tegenover de wijk Nieuw Crooswijk te liggen dat eerste wordt afgebouwd.

De meeste woningen zullen zich bevinden bij het entreeplein (Boezem) en aan de Verlegde Bosdreef. Binnen de woningtypologieën wordt er op verschillende plaatsen de mogelijkheid voor zelfbouw geboden. Passend bij de verschillende doelgroepen worden de woningen in Nieuw Kralingen in een aantal woonmilieus ontwikkeld. Het betreft voornamelijk koopwoningen, maar ook een aantal vrije sector huurwoningen. Alle woonmilieus dragen de kerneigenschap ‘rustig stedelijk’

Voorzieningen (winkels, horeca, school)

  • Nieuw Kralingen wordt een wijk die opgaat in het stads weefsel van Rotterdam. Wat voorzieningen betreft is de wijk echter voor een groot deel aangewezen op de omliggende wijken (Kralingen en Crooswijk).
  • In het plangebied komt geen nieuwe basisschool omdat er waarschijnlijk onvoldoende potentiële leerlingen hiervoor zullen zijn.
  • In de wijk komt geen supermarkt. In de omliggende buurten zijn verschillende supermarkten aanwezig.
  • In Nieuw Kralingen kan echter geen ruimte worden geboden aan detailhandel zoals een kaaswinkel of poelier, omdat dit niet past binnen het huidige gemeentelijke beleid.
  • Horeca functies mogen echter wel en kunnen een functie krijgen als sociaal aantrekkingspunt.
  • In alle verschillende woonmilieus wordt daarom ruimte gegeven om een kantoor/praktijk aan huis mogelijk te maken.
Nieuwe Woonwijk in Kralingen
Getagd op: