De Vrijwilligerswinkel heeft als doel het enthousiasmeren, activeren en ondersteunen van burgers, organisaties, bedrijven en overheden in het kader van maatschappelijke participatie.

De Vrijwilligerswinkel stelt zich hierbij op als verbindende schakel tussen de vraag naar en het aanbod van vrijwilligers.

Daarnaast ondersteunt en adviseert de Vrijwilligerswinkel lokale overheden en organisaties en/of instellingen bij het uitvoeren van het beleid omtrent vrijwilligerswerk en burgerparticipatie.

Hieronder een klein overzicht van de activiteiten en diensten. Indien je meer wilt weten neem dan is een kijkje op de website van de vrijwilligerswinkel

Vrijwilligerswinkel

Activiteiten en diensten vrijwilligerswinkel Kralingen-Crooswijk
Getagd op: