Het Rotterdamse gemeentebestuur wil vaart maken met plannen voor een chique nieuwe uitbreidingswijk aan de oostkant van de stad. In 2019 moet de bouw van start gaan van een wijk met merendeels dure woningen: ‘Nieuw Kralingen’.

Deze woningen komen op het braakliggende bedrijventerrein Boezembocht, tussen de Bosdreef en de Boezemlaan, en op het terrein van de gemeentekwekerij. Leidraad voor de ontwikkeling is de Gebiedsvisie Nieuw Kralingen. Daarin staan onder andere de ruimtelijke en technische randvoorwaarden en de ambities voor duurzaamheid en kwaliteit.

De gebiedsvisie is het resultaat van een ruim anderhalf jaar lang onderzoekstraject, waarin ook ondernemers, burgers en de gebiedscommissie om advies zijn gevraagd. De nieuwste Rotterdamse uitbreiding heeft niets van doen met een Vinex-wijk, de inspiratie komt van het deftige Kralingen-Oost.  Van de ongeveer 850 geplande woningen valt tien procent in de categorie ‘sociaal’ en tien procent in de categorie ‘middelduur’. Voor de rest zijn in de locatie aan de rand van het Kralingse Bos dure woningen voorzien. Alleen aan de randen komen appartementencomplexen van maximaal vier hoog.

Voor de aanleg moet een oud bedrijventerrein wijken en worden een school en de gemeentekwekerij verplaatst. De doorgaande weg de Bosdreef wordt volgens de plannen verplaatst en versmald. Gemeente en ontwikkelaars studeren nog op de financiering van een groot geluidsscherm langs de A20. Om geluidsoverlast in de nieuwe wijk tegen te gaan krijgt de rijksweg mogelijk ook stil asfalt en een verlaagde maximum snelheid.

Het gemeentebestuur ging akkoord met de gebiedsvisie. Het is de bedoeling dat al in 2019 de eerste paal de grond in gaat. Afronding van de hele wijk moet zo’n vijftien jaar gaan duren.

Bron: West 8

Chique uitbreidingswijk Nieuw-Kralingen
Getagd op: