Veel kustgemeentes of gemeentes die recreatiegebieden in het binnenland beheren, schrijven iedere vier á vijf jaar een nieuwe strandnota. Naast de (nieuwe) behoeftes van bezoekers is er ook aandacht voor de wensen van o.a. paviljoenhouders, en is er oog voor natuurbehoud. Er spelen dus veel belangen, waarbij het behoud van naaktstranden geregeld ter discussie staat.

Verkennend gesprek
Men is nu aan het verkennen wat er leeft bij belanghebbenden, als voorbereiding op de nota die (pas) in 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Ook NFN werd daarbij al om input gevraagd. Goed nieuws dus, dat we als belangenbehartiger voor naaktrecreatie al in dit vroege stadium aan de nota mee kunnen denken!

Samen met bewoners van woonwijken aan het strand en organisaties van beach volleyballers en kitesurfers, sprak men met de fractievoorzitter. De gemeente wil waarschijnlijk meer strandbezoekers en meer verschillende doelgroepen aantrekken. De inzet is dat er ook prettige plekken voor naaktrecreanten blijven bestaan.

Drie unieke stranden
Specifiek betreft het de naaktstranden van Scheveningen, Westduinpark en Kijkduin. Elk met zo hun eigen karakter en ook hun eigen doelgroep. Natuurlijk willen we dit graag zo houden, ook na 2024!

Wat is nu de volgende stap? De verwachting is dat het college van Den Haag weer met alle betrokken strandpartijen gaat praten als voorbereiding op de strandnota.

Mocht je zelf als Hagenaar lezen of weten wanneer de gemeente met strandpartijen gaat praten, dan mag je ons dit natuurlijk laten weten via strand@nfn.nl!

Bron: NFN

Drie unieke stranden in Zuid Holland
Getagd op: