Steeds vaker zie drones vliegen. Mogen deze wel over het naaktstrand vliegen? Deze vraag komt regelmatig terug. In Nederland zijn er regels over het gebruik van drones.

Zo zijn er gebieden in Nederland met een no-fly zone: hier mag om veiligheidsredenen geen enkele drone in vliegen. Dit zijn gebieden rondom vliegvelden. Maar bijvoorbeeld ook het politieke gebied rond het Haagse Binnenhof valt hieronder. Check van te voren eerst of jouw naaktstrand binnen een dergelijke zone valt.

Wanneer er veel mensen op het naaktstrand liggen, mogen daar geen drones vliegen. Want met de lichtste drones (250 – 900 gram) mag je als ‘recreatief droner’ kortstondig boven mensen vliegen, zolang het niet om een menigte gaat. Als algemene regel geldt dat je vermijdt over onbekende mensen te vliegen. Zolang de drone-eigenaar geen vrienden en familie op het naaktstrand heeft, dan mag hij niet boven het naaktstrand vliegen.

Privacy en veiligheid
Zwaardere drones moeten minimaal 30 meter afstand houden van mensen. Alleen als zij in een lagensnelheidsmodus vliegen (3 m/s), dan moeten ze minimaal 5 meter afstand bewaren.

Deze regels hebben niet alleen met de privacy te maken, maar ook met de veiligheid: een drone kan per ongeluk (stagnatie) uit de lucht vallen.

Overlast melden
Als je last hebt van drones boven een naaktstrand en als die er volgens jou niet thuis horen, kun je melding doen bij de politie 010-112 of via hun contactformulier. Je kunt ook bellen met de beheerder van het betreffende recreatiegebied.

Drones
Getagd op: