Rond het strand aan de Zevenhuizerplas was het dit jaar structureel te druk en onveilig, met steeds meer overlast voor omwonenden.
Een kleine groep bewoners inventariseerde hoe de wijk de zomer heeft ervaren. Binnen zeven dagen hadden 269 huishoudens gereageerd. Ze willen dat de gemeente snel concrete acties onderneemt, zodat er vanaf volgend jaar weer ‘fatsoenlijk en passend’ gerecreëerd kan worden op en rond het strand.

Vier grote knelpunten
De omwonenden delen de problemen en bijbehorende acties op vier punten in: verkeer, afval, barbecues en handhaving. Bezoekers rijden onnodig veel, hard en lawaaiig rond, staan op de stoep geparkeerd en hangen tot laat op de avond rond auto’s met muziek aan.

Daarom wil de groep permanenten wegversmallingen en drempels, flitspalen, betaald parkeren in de wijk tijdens het zomerseizoen en strengere handhaving tot later in de nacht.

Om zwerfafval tegen te gaan vragen de omwonenden de gemeente om meer prullenbakken, die tijdig geleegd worden. Ook moet het strand vaker schoongemaakt worden.

Aparte barbecueplek
De plekken waar je mag barbecueën liggen volgens de bewoners te dicht bij huizen en de boulevard, waardoor mensen door de rook lopen. Ze stellen voor een barbecueplek te maken van het grasveld aan de Kosboulevard, verder bij de plas vandaan.

Bij warm weer gaat het zogeheten warmweerprotocol in. Dat betekent meer politie en handhaving. Zij doen volgens de bewoners hun best om te de-escaleren, maar er wordt te weinig opgetreden tegen structurele overlastgevers. Bewoners zeggen dat de overlast zich bovendien verplaatst verder de wijk in.

“Naar het gevoel en de beleving van vele bewoners ontbreekt het aan een duidelijke visie en aanpak op verhoging van veiligheid, vermindering van overlast en verbetering van fatsoenlijk, passend gebruik van het Strand Nesselande”.

De bewoners hopen actief betrokken te worden bij de volgens hen te nemen acties.

Omwonenden strand Nesselande hebben overlast
Getagd op: