Het college van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar, onder voorbehoud van goedkeuring door de Verenigde Vergadering in september, om de blauwalgplagen in de Kralingse plas op natuurlijke wijze terug te dringen.
De Kralingse Plas is voor Rotterdam een belangrijk natuur- en recreatiegebied in de stad, waar jaarlijks 3 miljoen burgers recreëren en omliggende horeca- en andere bedrijven actief zijn. Echter iedere zomer is er inmiddels sprake van blauwalgenoverlast. Blauwalg kan behalve hinderlijk (jeuk en stank) ook schadelijk zijn, waardoor er op dat moment niet in de plas kan worden gezwommen. De gemeente behandelde de blauwalg in 2016 met waterstofperoxide, maar dit leverde veel bezwaren op en was geen structurele oplossing. Daarom is door de gemeente besloten geen waterstofperoxide meer in te zetten, maar met het hoogheemraadschap te werken aan een structurele oplossing.

Onderzoeken
Tussen 2012 en 2015 zijn door HHSK en de gemeente vier grote onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaken en de beste oplossing. Dat is het met zand afdekken van het slib dat nu verspreid ligt over de bodem, de schutsluis voortaan met water uit de plas vullen en het voorkomen van beschadiging van de nieuwe bodem. Ook moet verontreiniging langs de oevers worden tegengegaan. Tevens is er door vier verschillende onafhankelijke experts een second opinion uitgevoerd. Zij hebben bevestigd dat dit de beste oplossing is. Deze kwam door vooral financiële redenen niet tot stand. Het hoogheemraadschap heeft zich ingezet om met de gemeente en provincie toch tot een structurele oplossing te komen.

Het college van het hoogheemraadschap stuurde een brief naar het college van Rotterdam. Daarin doet zij de toezegging om voor deze structurele oplossing, aanvullend uit eigen middelen 1,5 miljoen euro ter beschikking te stellen. Daarbij zijn heldere voorwaarden voor een goede uitvoering gesteld.

Nu staat niets meer in de weg om met deze bijdrage en het leveren van de beschikbare expertise dit prachtige recreatiegebied in het hartje van Rotterdam in 2018 en 2019 aan te pakken, zodat de situatie van de plas structureel kan verbeteren en iedereen kan genieten van deze fantastische plek.

Structurele oplossing voor blauwalg Kralingse Plas
Getagd op: