Door de vele gebouwen, straten en betegelde pleinen in de regio kan het regenwater bij een flinke hoosbui niet goed weg. Ook de riolering kan zoveel water niet altijd aan, met wateroverlast tot gevolg. Bovendien worden warme zomers in de ‘stenige stad’ extra heet.

Het aanpassen van de stad is dus hard nodig en biedt meteen ook een prachtige kans om onze omgeving aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Door tegels te vervangen door planten, gras of waterdoorlatende tegels, kan regenwater makkelijker direct de grond inzakken. De bodem zuigt het water op als een spons en wateroverlast neemt af. Bovendien zorgt al dat groen voor verkoeling in de zomer.

Ook vogels, bijen en vlinders zijn er blij mee! Wij nemen grote maatregelen, zoals het aanleggen van ondergrondse waterbergingen onder pleinen of parken. Maar je kunt ook zelf iets doen door samen met buurtbewoners gezamenlijke tuinen en pleintjes aan te leggen in de stad. Om die om te toveren tot een groene oases. Of door het aanbrengen van (ondergrondse) regenbassins waar het regenwater naar toe kan stromen of door andere oplossingen. Het hoogheemraadschap heeft een subsidieregeling om je ideeën voor meer waterberging slimmer te gebruiken

De Natte Krat is een plantenbak die je nooit water hoeft te geven en volledig op regenwater functioneert. ‘De Natte Krat’ heeft een opvangcapaciteit van 400 tot 500 liter en wordt direct aangesloten op uw regenpijp. Zo hebben de planten voldoende water voor vier droge weken. Doel is om in 2020 zoveel mogelijk natte kratten te plaatsen op prominente plaatsen in Zuid-Holland, in samenwerking met andere waterschappen en gemeenten.

Iedere regenton heeft een inhoud van 400 liter en komt bij een al uitgevoerd groeninitiatief van bewoners te staan. Zo is het onderhoud en water geven een stuk makkelijker en zorgen en is er extra waterberging en zichtbaarheid. Door regenwater op te slaan in een regenton komt het water niet in riool en voorkomt je dat er water op straat komt te staan.

De Doorbraak is een initiatief van buurtbewoners en ondernemers om de woonwijk Het Oude Westen in Rotterdam klimaatbestendig te maken. Wat als voorbeeld fungeert voor andere wijken.

Dit soort kleine maatregelen zorgen ook voor een betere kwaliteit van het water in uw buurt. Op kleine schaal, maar alle beetjes helpen!

Doe het samen met buurtbewoners. Wil je ook een groene buurttuin creëren en heb je ideeën om droogte en wateroverlast in je buurt te verminderen?

Dan biedt de subsidieregeling mogelijkheden om een bijdrage te krijgen.

Filmpje van Open Rotterdam

Wat weten Rotterdammers van klimaatverandering?

Help wateroverlast verminderen?
Getagd op: